Om Dirigenten

Mykola Hobdych er født i Ukraine i 1961. Han er uddannet på Tjaikovskyi Konservatoriet i Kiev og dannede i 1990 Kiev Kammerkor. Det var kort efter, at Ukraine var blevet selv- stændigt efter i 70 år at have været en del af Sovjetunionen.

Han arbejder ihærdigt på at genoplive den rige tradition, som kirkemusikken i Ukraine byggede på i de næsten 1000 år, som landet har været kristent. Sammen med musikvidenskabsfolk finder han gemte og glemte noder i arkiverne i Kiev, og på Kiev Kammerkors Forlag reviderer, trykker og udgiver han den musik, som ikke har været opført i to menneskealdre. Endelig opfører han med Kiev Kammerkor disse værker og giver dermed sit bud på, hvordan musikken kan have lydt. I 1600- og 1700 tallet, hvor Ukraine var en vigtig del af Europa, var der livlig udveksling blandt komponister i Italien og Ukraine, og korkoncerterne af Dyletskyi og Vedel er eksempler på, hvordan den østeuropæiske musik er blevet påvirket af den vestlige barok.

Mykola Hobdych har selv en særdeles velklingende tenorstemme, og når Kiev Kammerkor har en ukrainsk monodi fra 1600 tallet på programmet, kan man være heldig at opleve dirigenten som solist. På korets repertoire findes adskillige værker, både inden for den kirkelige og den folkelige musik, som han har arrangeret for kor. Og en akt af folkeoperaen "Bregneblomster", komponeret af E. Stankovich, har han udsat for kor og folkemusikinstrumenter, såsom slagtøj og fløjter.

Samtidig med alle disse gøremål har Mykola Hobdych siden 1997 arrangeret korfestivalen "De gyldne kuplers Kiev". Korfestivalen afholdes hvert år med deltagelse af Kiev Kammerkor og indbudte kor fra forskellige byer i Ukraine og strækker sig over fire dage. Der er forskellige temaer for festivalen hvert år, men et fællestræk er, at man udvælger en gammel og en nulevende ukrainsk komponist og opfører disses værker, så et større publikum kan lære dem at kende.

Oven i alle disse aktiviteter turnerer Mykola Hobdych i Europa med Kiev Kammerkor flere gange om året og udbreder kendskabet til Ukraines musik: den ortodokse musiks forunderlige verden og den rigt varierede folkemusik, som har overlevet alle omskiftelser.